بزرگراه فتح، کیلومتر 4

جنب مرکز تجارت استیل ایران

خیابان یسلیانی پلاک 4

مدیریت: سعید صدری

09123835214

تلفن: 19-02166390016

فکس: 02166390018